Czerwony Dywan 11.10.2017

Izabela Zwierzyńska urodziła dziecko.