PIERWSZE WYPŁATY EMERYTUR PO ZMIANIE PRZEPISÓW

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze emerytury osobom, które uzyskały je w wyniku obniżenia wieku do nich uprawniającego – do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kolejne transze przelewów z ZUS dla nowych świadczeniobiorców przewidziano m.in. na dziś czyli 11 a następnie 13 października. Średnia emerytura kobiet, którym ZUS wydał już decyzję, to 1540 zł, a mężczyzn – 2800 zł. W piątek 6 października ZUS wysłał pieniądze do pierwszych blisko 4,6 tys. osób, które złożyły wnioski o emeryturę we wrześniu. Od 1 września, gdy pierwsi zainteresowani zaczęli składać wnioski, wszyscy pracownicy ZUS obsłużyli już 1,1 mln osób i przyjęli 340 tys. wniosków, w tym 224 tys. z tytułu obniżenia wieku.