JAK WYPRACOWAĆ RELACJE Z MATKĄ MAMINSYNKA

Relacje z rodzicami są ważne. Z początku świetny kontakt twojego partnera z jego matką może nawet imponować. Jest jednak cienka granica, której nie należy przekraczać, aby relacja matka-syn była zdrowa i naturalna. U progu wspólnego życia wydaje się, że będzie cudownie. I choć na początku wydaje się, że miłość i szacunek, jakimi syn darzy matkę to dobra moneta, to z biegiem lat okazuje się, że w tym układzie są trzy osoby. Maminsynek to potoczne i pejoratywne określenie dorosłego mężczyzny, który utrzymuje zbyt ścisłą więź z własną matką. Więź ta z jakichś przyczyn nie uległa naturalnemu rozluźnieniu. Mówi się, że to kobiety wychowują maminsynków. Dlatego razem z naszymi gośćmi zastanowimy się jak wypracować relacje z matką maminsynka?