PRAWNA OCHRONA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Z przejawami agresji - najczęściej słownej - ratownicy spotykają się każdego dnia, często wynika ona z nerwów, stresującej sytuacji. Jednak część agresywnych osób nie poprzestaje na słowach - każdego roku zdarza się nawet kilkanaście przypadków fizycznych ataków na ratowników medycznych. do osób po spożyciu dopalaczy pogotowie wzywa również policję, dzięki czemu ratowniczy czują się bezpieczniej.