Nośwarniyjse Górolecki 2017 - idealna kobieta wg górali

W niedzielę 9 lipca 2017 r. w Białym Dunajcu, odbyły się„ XVIII Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki. O to miano mogły ubiegać się góralskie panny ze wszystkich regionów, które ukończyły 16 lat.