Jak odbudować wspólnotę w rodzinie?

Odbudowa wspólnoty – społeczne, poglądowe, wyznaniowe spory w rodzinach – jak je naprawić?