ROŚLINY MIĘSOŻERNE

Choć podstawę „diety” uzupełniającej tych roślin stanowią owady, ich pokarmem są także inne bezkręgowce, np. pajęczaki czy drobne skorupiaki. Niekiedy mogą stać się nim nawet małe żaby, jaszczurki i gryzonie. Dlatego od popularnego określenia „rośliny owadożerne” właściwsze jest „rośliny mięsożerne”.