CO POWINNO UMIEĆ DZIECKO, ŻEBY RADZIĆ SOBIE W ŻYCIU?

Dzieci XXI wieku mają mniej okazji do ćwiczenia umiejętności społecznych w środowisku domowym niż ich pradziadkowie. Parę dekad temu i przez poprzednie tysiąclecia żyło się w domach wielopokoleniowych. Dziś rodziny są małe. Rodzice dużo pracują i żyją pod presją czasu. Dzieci i młodzież nie radzą sobie w realnych kontaktach społecznych. Nie radzą sobie, bo nikt ich nie uczy, jak żyć i działać w grupie. Niby wokół tłum, a coraz bardziej samotnie.