DZIECI A POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Niezaspokojona potrzeba bliskości, zmęczenie, niewyspanie, braku akceptacji własnego ciała – czyli wszystkich bolączkach młodych par po urodzeniu dziecka. Czy dawny żar i namiętność da się przywrócić?