SAVOIR VIVRE W INTERNECIE

Jak Cię widzą, tak Cię piszą przekazuje stara prawda, odnosząca się do zasady pierwszego wrażenia. Ale także: jak Cię czytają, tak Cię widzą, w dobie komunikacji internetowej e-maile stają się naszą wizytówką.