KRÓLOWA SZWECJI DOCENIŁA POLSKĄ PIELĘGNIARKĘ

Natalia Duszeńska z Włocławka została laureatką Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii. Podczas wizyty w Ambasadzie Szwecji w Warszawie królowa wręczyła Nagrodę studentce Natalii Duszeńskiej. Stypendium to zostało ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi. Natalia Duszeńska jest pierwszą polską laureatką konkursu; dotychczas był on organizowany w Szwecji i Finlandii.