DAMĄ BYĆ - CZYM JEST KOBIECOŚĆ?

Badania, przeprowadzone przez Pentor mówią, że 80 proc. kobiet dobrze czuje się w swoich rolach i uważa, że dobrze jest być kobietą. Wyglądałoby więc na to, że są zadowolone z równouprawnienia w życiu społecznym i świetnie radzą sobie w nowej rzeczywistości, o której na początku wieku walczące sufrażystki mogły tylko pomarzyć. Okazuje się jednak, że niezależność i pewność siebie niosą ze sobą duże koszty. Utratę cennych wartości związanych z kobiecością: uroku, subtelności, delikatności, godności, skromności, kultury, powściągliwości i dbałości o wygląd. Przekonanych o tym jest 27 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn. Głównym tego powodem jest po prostu brak czasu.