JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO CZYTANIA?

Co raz mniej Polaków sięga po książki. Z badania „Stan Czytelnictwa w Polsce w 2015 roku” przeprowadzonego przez TNS na zlecenie Biblioteki Narodowej wynika, że aż 58% ankietowanych zadeklarowało, że w ciągu roku nie przeczytała ani jednej książki. Lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 37% Polaków (najmniej od 1989 r.)