JAK KARMIĆ KOTA?

Koty są drapieżnikami, zręcznie łapią myszy, młode szczury, ptaki, a czasem ryby i płazy. Niestety, jeszcze wielu ludzi traktuje koty jak żywe pułapki na myszy. Zwłaszcza na wsiach i w małych miasteczkach uważa się często, że ten mały drapieżnik powinien się wyżywić sam, a od właściciela należy mu się jedynie miseczka mleka