CZEGO NIE MOŻNA ROBIĆ NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM?

ZUS i pracodawca mają prawo skontrolować, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, ubezpieczonemu grozi nie tylko utrata prawa do świadczenia chorobowego - pracodawca może także rozwiązać z nim umowę o pracę. W praktyce kontrole przeprowadza głównie ZUS. Zakład z urzędu sprawdza zwolnienia dłuższe niż 33 dni. Zwolnienia trwające krócej ZUS kontroluje głównie na wniosek pracodawców (jeśli zatrudniają mniej niż 20 ubezpieczonych, nie mają prawa do prowadzenia własnych kontroli zwolnień i muszą prosić o to ZUS).