CZYSTE RĘCE RECEPTĄ NA ZDROWIE

Odpowiednie dbanie o higienę rąk to podstawowy środek zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała dokładną instrukcję mycia rąk.