JAK PORADZIĆ SOBIE PO ROZSTANIU?

Wiele wskazuje, że styczeń to najgroźniejszy miesiąc w roku dla trwałości par. W tym miesiącu składamy ponoć najwięcej wniosków rozwodowych.