JAK POKONAĆ WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA

Wewnętrzny krytyk może być doskonałym doradcą i motywatorem. Jednak częściej podcina nam skrzydła. "Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi” – mawiał Theodore Roosevelt. Dlaczego zatem nasz Wewnętrzny Krytyk bywa dla nas tak surowy i karze nas za najmniejsze słabości?