Dorosłe dzieci nie chcą opuszczać "gniazda"

Nowy raport OECD Society at a Glance 2016 podkreśla, że przeważająca większość ludzi w wieku 15 – 29 lat nadal mieszka z rodzicami. W Polsce jest to 68,2 procent ludzi w tym wieku.