WIĘZIENIE ZA NIEPŁACENIE ALIMENTÓW

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów oraz utrudnić uchylanie się od ich płacenia. W momencie, kiedy przez trzy miesiące albo w dłuższym okresie osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie będzie tego robiła automatycznie prokurator będzie mógł prowadzić postępowanie i stawiać zarzuty. Chyba że ten wcześniej zreflektuje się i zdecyduje się zaległość alimentacyjną zapłacić.