UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHOROBY

Gdy choroba dotyka osoby wyżej usytuowane, są one w stanie ponosić wydatki bez większego uszczerbku dla kondycji materialnej swojej i najbliższych. Osoby uboższe choroba może zepchnąć na margines społeczny. Nie radzą sobie z dodatkowymi wydatkami, zapożyczają u rodziny, znajomych, wydają oszczędności życia. Te koszty można by pokryć z pieniędzy, które dostanie się na przykład z polisy, bowiem na rynku są już dostępne ubezpieczenia na wypadek zachorowania na ciężkie choroby np. nowotwory.