KIEDY MATKA POWINNA DAĆ WOLNOŚĆ SYNOWI

Odcinamy pępowinę – czyli kiedy matka powinna dać wolność synowi?