Czym oddychamy i jak poprawić jakość powietrza?

Pyły zawieszone - wydobywające się z kominów - według Światowej Organizacji Zdrowia są bardzo szkodliwe dla zdrowia Skracają średnią długość życia, powodują wzrost śmiertelności osób cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia. Skąd się bierze trujące powietrze? Coraz mniej winny jest przemysł, a coraz bardziej małe gospodarstwa domowe.