LECZENIE PRZEZ JEDZENIE - MENU DLA SERCA

Choć już Hipokrates powiedział: „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek twoją żywnością”, to dopiero od połowy lat 80. Ubiegłego stulecia Japończycy jako pionierzy rozpoczęli badania nad żywnością, która miałaby określoną przydatność zdrowotną (ang. food for specified health use − FOSHU). W Europie definicję żywności funkcjonalnej opublikowano dopiero w roku 1999. Uznano, że żywnością funkcjonalną będzie można nazywać takie produkty, które poza zwykłym efektem odżywczym będą miały udowodniony korzystny wpływa na jedną bądź więcej funkcji organizmu.