Umowy zawierane przez telefon

Zdarzają się skargi od osób, które o zawarciu umowy przez telefon dowiedziały się dopiero po wysłaniu na ich adres wezwania do zapłaty za rzekomo nabyte towary albo zamówione usługi. Szczególnie zdarza się to w przypadku sieci komórkowych i kablowych, których przedstawicielom wystarczyło mniej lub bardziej wyraźna zgoda na skorzystanie z jakiejś świetnej promocji , wyrażona przez konsumenta w nieraz bardzo długiej rozmowie, aby uznać, że zawarł on umowę. Nic z tego ! W ten sposób nie da się zawrzeć umowy