ZBADAJ SŁUCH SWOJEGO DZIECKA

Celem badań jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole oraz utrudniać jego rozwój społeczny. Dzieci z zaburzeniami słuchu mają znacznie częściej trudności w nauce w porównaniu do rówieśników ze słuchem prawidłowym. W okresie noworodkowym problem wrodzonych zaburzeń słuchu dotyczy od 1 do 2 dzieci na 1000 urodzeń; w wieku szkolnym zaburzenia słuchu dotyczą już co 5-6 dziecka, natomiast u osób starszych nawet ponad 50%.