MINISTER EDUKACJI ZAPOWIEDZIAŁA REFORMĘ SZKOLNICTWA

8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, szkoły branżowe zamiast zawodowych - zapowiedziała na piątkowej konferencji prasowej minister edukacji Anna Zalewska. Edukacja na nowo - harmonogram zmian. „Chcemy powrócić do liceum ogólnokształcącego zamiast kursu przygotowującego do matury - powiedziała szefowa MEN, dodała, że badania pokazują, iż „częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej, sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum powoduje nie tylko obniżenie jakości (kształcenia - przyp. red.), ale przeszkadza w edukacji i ogranicza motywację ucznia”. Minister podkreśliła, że obowiązującej ustawy o systemie oświaty nie da się dalej nowelizować, dlatego zastąpiona zostanie nową: Prawo oświatowe. W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie już rekrutacji do gimnazjum; decyzja co do formy i czasu przekształcenia tych placówek będzie należeć do podmiotów prowadzących - poinformowała minister Zalewska. Jak poinformowała, od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej będą w ośmioletniej szkole. 1 września 2017 roku rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy siódmej.- Dotychczasowe 3-letnie liceum od 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim. Pierwsza rekrutacja do klasy pierwszej odbędzie się w roku 2019/2020 - powiedziała.