CO MÓWI O NAS DATA NASZEGO URODZENIA?

Dysleksja, trudności w czytaniu i ADHD. Takie problemy częściej dopadają dzieci urodzone między październikiem a grudniem niż te, które przyszły na świat w pozostałych miesiącach roku. To wniosek z ogromnej analizy, jaką właśnie zakończyli naukowcy z dwóch brytyjskich uniwersytetów w Glasgow i Cambridge. Uczeni objęli nią ponad 800 tys. uczniów, którzy chodzili do szkockich szkół w latach 2006-2011. Ustalili, że problemy z nauką miało prawie 9 proc. dzieci poczętych w pierwszym kwartale roku i 7,6 proc. dzieci, o które rodzice postarali się między lipcem a wrześniem. Różnica jest co prawda niewielka, ale nie należy jej lekceważyć, bo problemom tym można by w przyszłości zapobiec – przekonują autorzy analizy.