WPŁYW WYDARZEŃ Z DZIECIŃSTWA NA NASZą PRZYSZŁOŚĆ

Książka "Rozwinąć skrzydła" przedstawia problem Dorosłych Dzieci Alkoholików z praktycznego punktu widzenia, ponieważ zawiera świadectwa wielu ludzi, którzy przeżywali ten problem w dzieciństwie. Opisane są ich emocje, reakcje, dalsze życie, a także zwrócono uwagę, że nasza przeszłość determinuje przyszłość. Jeżeli nie wyleczymy ran z przeszłości trudno nam będzie nawiązywać poprawne i właściwe relacje z innymi ludźmi. Co ważne problem ten nie dotyczy tylko dzieci alkoholików - książka udowadnia, że większość z nas pochodzi z rodzin w jakiś sposób dysfunkcyjnych. Dzięki wolontariuszom książka „Rozwinąć skrzydła” została przetłumaczona na 6 języków obcych (języki ŚDM). Uczestnicy ŚDM, którzy będą przebywali na Tereni Archidiecezji Katowickiej otrzymają bezpłatnie książkę w swoim ojczystym języku.