JAK KSZTAŁTOWAĆ NAWYKI ŻYWIENIOWE U NAJMŁODSZYCH?

„Owoce i warzywa w szkole”, powstał teledysk zachęcający do refleksji nad nawykami żywieniowymi, jakie kształtowane są u uczniów zerówek oraz klas I–III szkół podstawowych.