DZIECI SPĘDZAJĄ MNIEJ CZASU NA DWORZE NIŻ… WIĘŹNIOWIE

Aż trzy czwarte brytyjskich dzieci spędza na dworze mniej czasu niż więźniowie, wynikło z najnowszego badania, o którym pisze brytyjski dziennik The Guardian, które analizowało, jak bardzo skurczył się czas spędzany na świeżym powietrzu. Jedna piąta dzieci w ogóle nie opuszczała budynków. Badania dotyczyły brytyjskich dzieci, jednak podobne tendencje pojawiają się na całym świecie. Rodzice ograniczają "wolny wybieg" dzieci w trosce o ich dobro - wierzą, że lepiej zainwestować w dodatkowe zajęcia edukacyjne i że nie pozwalając dzieciom włóczyć się na zewnątrz, uchronią je przed niebezpieczeństwami.