Bulwersujący temat - handel ludźmi w Kenii

Bulwersujący temat - kobiety i dzieci wystawiane na sprzedaż – jak owce na rzeź. To dzieje się tu i teraz we współczesnej Kenii. Pomóż nam walczyć ze współczesnym niewolnictwem