MATURY PISEMNE ZA NAMI!

Matury pisemne za nami – jak poszło tegorocznym maturzystom? Jakie mają plany na przyszłość? Kto bardziej przeżywa egzaminy – rodzice czy uczniowie?