CZY MIESZKANIE OBOK LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA JEST BEZPIECZNE?

Linie wysokiego napięcia są dość częstym elementem polskiego krajobrazu. Czy mieszkanie w ich pobliżu nie jest więc szkodliwe dla zdrowia? Już prawie od roku mieszkańcy Żyrardowa i okolic, protestują przeciwko budowie gigantycznej linii wysokiego napięcia 400 kV i 80 metrowym słupom, które mają powstać w ich najbliższym sąsiedztwie. Jaka jest prawda o życiu „pod wysokim napięciem”?