2 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie święto obchodzone od 2002, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach. A jak wygląda życie na emigracji? Gdzie najprężniej działają ośrodki Polonijne i jak liczna jest Polonia na świecie?