KONTROWERSYJNE PŁACENIE DZIECIOM ZA OCENY

10 zł za 5-tkę, fajne wakacje za dobre świadectwo? Kontrowersyjne ale …może skuteczne - płacenie dzieciom za oceny. Czy płacić za dobre stopnie, zmniejszać kieszonkowe za jedynki? Wiosna- ostatnia chwila na poprawienie ocen, jak motywować dziecko do nauki? Finansowe zachęty do nauki do temat tabu, niewielu rodziców przyznaje się, że jej stosuje, bo to przecież to ”takie niewychowawcze”.