Kiedy kobiety stają się głowami rodziny...

We włoskim społeczeństwie rośnie liczba rodzin, których jedynym żywicielem jest kobieta, będąca jednocześnie głową rodziny. Jaka jest sytuacja w Polsce?