JAK NAJLEPIEJ PRZEKAZAĆ MAJĄTEK?

Nosząc się z zamiarem przepisania drugiej osobie jakiegoś składnika naszego majątku np. mieszkania musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chcemy wyzbyć się własności tej rzeczy od zaraz czy wolelibyśmy, aby rzecz ta stała się własnością drugiej osoby dopiero po naszej śmierci.