KOCHANKOWIE Z LASU – PIĘKNA MIŁOŚĆ PARY PARTYZANCKIEJ

Kochankowie z lasu – piękna miłość pary partyzanckiej z legendarnego oddziału z 11 Grupy Operacyjnej NSZ na Mazowszu.