Czy można wybaczyć zdradę?

Czy można wybaczyć zdradę? Czy bardziej skłonni są do tego mężczyźni, czy kobiety? Czy łatwe wybaczenie zachęca po raz kolejny do niewierności, czy przeciwnie, potrafi wzmocnić związek? Aż 39 proc. badanych Polaków przyznało się do pozamałżeńskich kontaktów seksualnych. Skoki w bok częściej zdarzają się panom. Panie zdradzają, gdy w związku nie ma miłości. Z raportu wynika, że mężczyźni zdradzają częściej od kobiet.