NIANIE Z PIEKŁA RODEM… JAK WYBRAĆ DOBRĄ NIANIĘ?

We współczesnych społeczeństwach coraz większą rolę w wychowaniu dzieci odgrywają nianie. Przeszło 50% rodziców korzystających z ich usług powierza im swoje dzieci na dłużej niż 8 godzin dziennie.