Ewa Kasprzyk w pracy. Współpracownicy i przyjaciele o wyjątkowej aktorce

Ewa Kasprzyk w pracy. Współpracownicy i przyjaciele o aktorce wyjątkowej.