Zbigniew Reiss - mikołaj, który czyni cuda na święta

Zbyszek Reiss - Święty Mikołaj, od 15 lat pomaga dzieciom, które piszą do niego listy.