REGULAMIN UDZIAŁU W NASZYCH KONKURSACH

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE „PYTANIA NA ŚNIADANIE” PROGRAMU 2 TVP S.A. „Konkurs – odpoczynek na wsi!” 

  • 11 lipca 2015

Regulamin udziału w konkursach audycji „Pytanie na śniadanie” Programu 2 TVP S.A.

Regulamin określa zasady udziału we wszystkich konkursach dla widzów przeprowadzanych na antenie programu 2 TVP S.A. w audycji pt. „Pytanie na śniadanie”, emitowanej od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach między 8.00 do 11.00.

1. W konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. W konkursach można wygrać nagrody rzeczowe a wartość nagrody wolnej od podatku tj. 760,- zł. W przypadku nagrody o wyższej wartości niż 760,- zł. zwycięzca konkursu zobowiązany jest odprowadzić podatek od wysokości wartości wygranej nagrody.

3. W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby oraz członkowie ich rodzin, o stopniu pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej lub bocznej, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie wygrały żadnej nagrody w ramach konkursów organizowanych w „Pytaniu na śniadanie”.

4. Konkurs wygrywa Telewidz, który pierwszy dodzwoni się lub wyśle sms pod wskazany w audycji numer i udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.

5. Pracownicy i współpracownicy Redakcji „Pytania na śniadanie” nie mogą brać udziału w konkursach.

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

7. Nadawca oraz wskazane przez niego inne podmioty mogą opublikować dane osobowe zgłoszonych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, zdjęcia) oraz każde zgłoszenie konkursowe (w całości lub w części) na stronie internetowej: www.pytanie.tvp.pl

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji konkursu i wydania nagrody.

9. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych.

10. TVP S.A zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

11. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursach PnŚ