Kościół przeciw konkubinatom

„Konkubinat to grzech: nie cudzołóż!” i dłonie złączone wężem zamiast obrączkami – tak wyglądające billboardy powieszono m.in. w Gdańsku, Poznaniu i Kaliszu. Niemal co czwarty związek w Polsce jest nieformalny. W 2013 r. zawarto w Polsce ok. 181 tys. związków małżeńskich, czyli o ponad 22 tys. mniej niż rok wcześniej, a liczba ta maleje już piąty rok z rzędu.