Seks, jako narzędzie nagradzania i karania

W wielu związkach seks staje się narzędziem nagradzania oraz karania partnera. Strategię tę stosują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kontrolowanie zbliżeń stanowi formę władzy, a przyzwolenie na bliskość – rzadkim przywilejem, wynagrodzeniem „właściwego zachowania” małżonka.