Jego była jest obecna w naszym życiu…

Czy utrzymywanie kontaktów z byłą dziewczyną – z którą spędziło się kilka lat i która była „tą pierwszą, najważniejszą”, którą się podziwia, która ułożyła sobie życie, ale nie do końca jest z niego zadowolona – powinno budzić podejrzenia?