Kiedy podjąć decyzję o rozwodzie?

Kiedy pojawiają się problemy, należy wyczerpać wszystkie możliwości ich rozwiązania (np. terapia małżeńska), zanim podejmie się decyzję o rozwodzie. Czasem jednak jest on nieunikniony.