Czy profesor Miodek popełnia błędy?

Niejednego dziennikarza paraliżuje obecność profesora Miodka, ale nie wszyscy wiedzą, czyja obecność paraliżuje słynnego językoznawcę... Prof. Jan Miodek wspólnie z prof. Jerzym Bralczykiem i prof. Andrzejem Markowskim wydał książkę „Wszystko zależy od przyimka”.