Budżet seniora

Osoby starsze zwykle chętnie pomagają najbliższym i rzadko rozmawiają o swoich problemach. Tymczasem prawie połowa z nich może borykać się z brakiem pieniędzy na niezbędne wydatki. Według danych GUS aż 16,4 proc. emerytów i rencistów w Polsce żyje poniżej minimum socjalnego.